بـــــــــــاران عشــــــق


بـــــــــــاران عشــــــق

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393سـاعت 4:6 نويسنده باران| |
بزن باروون

 

 

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393سـاعت 16:47 نويسنده باران| |

 

سلام خوش آمدید

 

زيــــــر بــــــاران  بيا قــــــــــدم بزنيم...

حـــــــرف نشنيـــــده اي  بــ ه هــــــم بزنيم

نـُــــــو بگـــــــوييم و نــــُـــــو بينديشيــــــم 

عادت كهنـــــ ه  را بـــ ه هـــــــــم بزنيم

و ز بـــــــاران كمــــــــي  بياموزيــــــــم..

كــ ه بباريـــــــم  و حــــــرف كـــــــم بزنيــــــــم

كــــــــــم بباريــــــــــم اگـــــــر، 

ولي  همـــــ ه جــــــا

عالمـــــــــــــي  را  بـــ ه چهـــــــــره  نــــــــم بزنيــــــــم

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393سـاعت 2:29 نويسنده باران| |
کاشکاش باران بودی و

من از تو باران می شدم

کاش در جان نگاه مهربانت ،

عاشقانه می نشستم -

    محو و پنهان می شدم

کاش یک خط می نوشتی در جواب نامه ام

تا برای لحظه ای - من در خیالت - هر چه دور

ناخوانده مهمان می شدم ...


http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392سـاعت 17:17 نويسنده باران| |
زیر باران


baran2.gifخاطرات باران خورده

صورت باران خورده

دست دردست هم

چه عاشقانه میدوند زیرباران

ومن خیس  باران 

محو تماشای توام 

که هربار با باران می آیی

همانطورکه با باران رفتی

خوب امروز می خواهی میهمان کدام خاطره مان باشیم‎   

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392سـاعت 15:46 نويسنده باران| |
بزن باران

 

 

 

 

               بـــزن باران کــه ایـــن دل پر هـــیاهوســت       

  بـــزن بـــاران بــزن  تـــا خـــانه ی دوســت  

 

               بـــزن بـــاران کـــه دل دیـــوانـــه گشـــــته          

بـــزن ایـــن دل دگـــــر ویرانــــــه گشـــــته  

 

               یـــزن بـــاران کـــه عـــمرم رفتـــه بــر بـــاد         

  بـــزن کـــه مـــن شـــدم مجـــنون فرهــاد  

  

               بـــزن بـــاران کـــه غـــم هایـــم بشــویی        

    بـــزن کــــــــه راه دور اســـت تـــا صـــبوری   

 

               بـــزن بـــاران کـــه این دل گشته بی تـاب         

  کــــه از درد فراقــــــش رفتــــــه در خــواب  

  

               بـــزن بــــــاران بـــزن تـــــا کـــوی و بـــرزن       

    بـــزن ســـــیلی بـــزن بــــــر صـــــــورت زن   

 

              بـــزن بـــاران کـــه دیـــگر آخـــر راه ســـت          

 بـــزن بـــاران کــه ایـــن دل پـــر معــماست  

 

               بـــزن بـــاران کـــــــــه تــــــا او هـــم ببـیند       

  کــــــه از درد فـــــــــــراقـــش دل بمـــــــیرد   

  

               بـــــزن بــــــاران مــــــــرا دیـــوانه ام  کـــن       

    در ایـــن ســـرمای شــب بارانـــی ام کـــن  

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ سه شنبه هفدهم دی 1392سـاعت 14:26 نويسنده باران| |
نم نم بارونhttp://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif


تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392سـاعت 12:0 نويسنده باران| |
امید

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392سـاعت 16:7 نويسنده باران| |
هی باران

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ دوشنبه بیستم آبان 1392سـاعت 3:46 نويسنده باران| |
فراموشی

((فراموشی ) )
رها شدی در برکه یادم ، و خزه های فراموشی ،

رویت را پوشاند ...

منتظر بارانم ، تا شاید ، پاک کند خاطره خواستن را ...


35139661671925574059.jpg

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم ،
چتر نداشتیم
خندیدیم ،
دویدیم
به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور؟
پیش بینی اش کرده بودی
چتر آورده بودی ،
من غافلگیر شدم
سعی میکردی من خیس نشوم
شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود
سومین روز چطور؟
گفتی سرت درد میکنه
حوصله نداشتی سرما بخوری
 چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی ...

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif


تاريخ پنجشنبه هفتم شهریور 1392سـاعت 17:13 نويسنده باران| |
Design: Al!r3za

Menu