بـــــــــــاران عشــــــق

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

کاش

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ دوشنبه بیستم مرداد 1393 ساعت 2:55 توسط باران

 

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ساعت 4:6 توسط باران

بزن باروون

 

 

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ساعت 16:47 توسط باران

 

سلام خوش آمدید

 

زيــــــر بــــــاران  بيا قــــــــــدم بزنيم...

حـــــــرف نشنيـــــده اي  بــ ه هــــــم بزنيم

نـُــــــو بگـــــــوييم و نــــُـــــو بينديشيــــــم 

عادت كهنـــــ ه  را بـــ ه هـــــــــم بزنيم

و ز بـــــــاران كمــــــــي  بياموزيــــــــم..

كــ ه بباريـــــــم  و حــــــرف كـــــــم بزنيــــــــم

كــــــــــم بباريــــــــــم اگـــــــر، 

ولي  همـــــ ه جــــــا

عالمـــــــــــــي  را  بـــ ه چهـــــــــره  نــــــــم بزنيــــــــم

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ساعت 2:29 توسط باران

کاش




کاش باران بودی و

من از تو باران می شدم

کاش در جان نگاه مهربانت ،

عاشقانه می نشستم -

    محو و پنهان می شدم

کاش یک خط می نوشتی در جواب نامه ام

تا برای لحظه ای - من در خیالت - هر چه دور

ناخوانده مهمان می شدم ...


http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ساعت 17:17 توسط باران

بزن باران

 

 

 

 

               بـــزن باران کــه ایـــن دل پر هـــیاهوســت       

  بـــزن بـــاران بــزن  تـــا خـــانه ی دوســت  

 

               بـــزن بـــاران کـــه دل دیـــوانـــه گشـــــته          

بـــزن ایـــن دل دگـــــر ویرانــــــه گشـــــته  

 

               یـــزن بـــاران کـــه عـــمرم رفتـــه بــر بـــاد         

  بـــزن کـــه مـــن شـــدم مجـــنون فرهــاد  

  

               بـــزن بـــاران کـــه غـــم هایـــم بشــویی        

    بـــزن کــــــــه راه دور اســـت تـــا صـــبوری   

 

               بـــزن بـــاران کـــه این دل گشته بی تـاب         

  کــــه از درد فراقــــــش رفتــــــه در خــواب  

  

               بـــزن بــــــاران بـــزن تـــــا کـــوی و بـــرزن       

    بـــزن ســـــیلی بـــزن بــــــر صـــــــورت زن   

 

              بـــزن بـــاران کـــه دیـــگر آخـــر راه ســـت          

 بـــزن بـــاران کــه ایـــن دل پـــر معــماست  

 

               بـــزن بـــاران کـــــــــه تــــــا او هـــم ببـیند       

  کــــــه از درد فـــــــــــراقـــش دل بمـــــــیرد   

  

               بـــــزن بــــــاران مــــــــرا دیـــوانه ام  کـــن       

    در ایـــن ســـرمای شــب بارانـــی ام کـــن  

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ سه شنبه هفدهم دی 1392 ساعت 14:26 توسط باران

نم نم بارون




http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif






♥ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ساعت 12:0 توسط باران

امید






http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 ساعت 16:7 توسط باران

هی باران






http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

♥ دوشنبه بیستم آبان 1392 ساعت 3:46 توسط باران

فراموشی










((فراموشی ) )
رها شدی در برکه یادم ، و خزه های فراموشی ،

رویت را پوشاند ...

منتظر بارانم ، تا شاید ، پاک کند خاطره خواستن را ...


35139661671925574059.jpg

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم ،
چتر نداشتیم
خندیدیم ،
دویدیم
به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور؟
پیش بینی اش کرده بودی
چتر آورده بودی ،
من غافلگیر شدم
سعی میکردی من خیس نشوم
شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود
سومین روز چطور؟
گفتی سرت درد میکنه
حوصله نداشتی سرما بخوری
 چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی ...

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif


♥ پنجشنبه هفتم شهریور 1392 ساعت 17:13 توسط باران